Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
EROL ALTUNOĞLU

EROL ALTUNOĞLU


OHAL sürecinde işçi çıkarmak yasak mı?  

25 Temmuz 2016 - 17:12

OHAL sürecinde işçi çıkarmak yasak mı?  
 
Soru : Sayın okurumuz OHAL sürecinde işyerinizde çalıştırdığınız işçilerinden bir kısmının çıkarılmasını engelleyen bir yasal düzenlemenin olup, olmadığı hakkında bilgi talep etmektesiniz. 
 
 Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilen ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması halinde olağanüstü hal söz konusu olduğunda işçi çıkarma yasağı uygulanabilmektedir.  
 
Son alınan olağanüstü hal kararı da bu nedenle alınmış olması nedeniyle bu düzenlemeye göre hareket edilebilmesi mümkündür.  
 
KHK böyle bir düzenleme olmamakla birlikte çıkarılacak başka bir KHK ile işçi çıkarma yasağı getirilebilir.  
 
Mevcut yasaya göre; 
 
- İşçinin isteği, 
 
- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,  
 
- Sağlık sebepleri,  
 
- Normal emeklilik,  
 
- Belirli süresinin bitişi nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartma, ilgili işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlanabilir veya ertelenebilir. 
 
Ancak anılan KHK buna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.  
 
Bu nedenle şimdilik işçi çıkarma yasağı söz konusu değildir.  
 
Gerektiğinde işçilerin işte çıkarılması normal seyrinde devam edebilecektir. 
 
Bu uygulama en son 1980 darbesi sonrasında söz konusu edilmiştir.  
 
O dönemde illerde valiliklere tanınan bu yetki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinin hazırlayacağı uygunluk raporuna göre illerde kurulan kurullarda değerlendirilmiş ve alınan nihai ve işverenleri bağlayıcı kararlar çerçevesinde uygulanmıştır. 
 
Çıkarılan KHK incelendiğinde, görülmektedir ki; işçilik kavramı işçinin aynı zamanda kamu görevlisi olması kapsamında değerlendirilmiştir.  
 
KHK nin 4. Maddesinin (f) bendine göre 657 sayılı Kanun ve KHK nin 3. Maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde işçi dahil istihdam edilen personelin, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla; ve (g) Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde işçi dahil istihdam edilen personelin, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılması olanaklıdır. 
 

Bu yazı 2165 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum