Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Türk Armatörler Birliğinde “TAB FORUM” adlı toplantı

26 Ekim 2016 tarihinde Türk Armatörler Birliği Merkez Binasında “TAB FORUM” adı altında bir toplantı düzenlenmiştir. “

Türk Armatörler Birliğinde “TAB FORUM” adlı toplantı

26 Ekim 2016 tarihinde Türk Armatörler Birliği Merkez Binasında “TAB FORUM” adı altında bir toplantı düzenlenmiştir. “

Türk Armatörler Birliğinde “TAB FORUM” adlı toplantı
31 Ekim 2016 - 08:35

26 Ekim 2016 tarihinde Türk Armatörler Birliği Merkez Binasında “TAB FORUM” adı altında bir toplantı düzenlenmiştir. “

TAB FORUM” Türk Armatörler Birliği üyelerinin deniz taşımacılığından kaynaklanan sıkıntılarını dile getirdikleri ve bunlara çözümlerin arandığı bir toplantı sistematiğidir. Yeni bir anlayış çerçevesinde üyelerimize ve sektöre sunulan bu toplantılar ile üyelerimiz ticari sorunlarını ve kaygılarını dile getirmekte, dile getirilen sorunlar Türk Armatörler Birliğince incelendikten sonra sorunların çözüm aşamasına geçilmekte ve belirli dönemlerde bu sorunlara üretilen çözümler üyelerimize aktarılmaktadır.

İlkini 5 Eylül 2015 tarihinde yapmış olduğumuz TAB FORUM’un ikincisi bir yıl aradan sonra Ekim ayında icra edilmiştir. Bu toplantıda geçen yıl üyelerimizden toplamış olduğumuz sorunlar çerçevesinde çok detaylı bir şekilde hazırlanan ve devletimizin ilgili makamlarına Mayıs-Ekim 2016 tarihleri arasında gönderilmiş olan “Türk Deniz Taşımacılığı Değerlendirme Raporu” hakkında bir sunum yapılmış ve 2016 yılına yönelik üyelerimizin sorunları dinlenmiştir.

Üç ana başlık altında hazırlanmış olan 2015 yılı raporu; Ekonomik Krizden Kaynaklanan Sorunlar (Finansman ve Gemi İşletme Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin), Mevzuat ve Uygulamalarından Kaynaklanan Sorunlar, Denizcilik Strateji ve Politikaları ile Bunlara İlişkin Eylem Planlarının Yeterliliğine İlişkin Sorunlar başlıkları altında incelenmiş ve aynı zamanda çözüm önerileri de bu rapor ile sunulmuştur.

Bu raporun irdelediği sorunlardan bazıları çözüme kavuşturulmuş, bazıları da hâlihazırda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızca çok yakından takip edilmekte ve incelenmektedir. Bu sene yapılmış olan TAB FORUM’da ise ana başlıklar olarak; kredi ve finansal işlemler konularında armatörlerimizin yurtiçinde yaşamakta oldukları ve karşılaştığı sorunlar, seferden men cezalarının uygulanmasında karşılaşılan sıkıntılar, İŞKUR ile denizcilik anlamında imzalanan işbirliği anlaşmasında stajyerlerin gemilerde çalıştırılmasına ilişkin eksiklikler, sektörümüzde “Hurda Teşvik” olarak ifade edilen yeni gemi inşa destekleme çalışmalarının kesintiye uğramış olması ve diğer sorunlar tartışılmıştır.

Ayrıca 2015 yılı çalışmasında sektörümüz açısından çok önemli olduğu değerlendirilen sorunlar bu toplantıda bir kez daha gözden geçirilmiştir.

TAB FORUM adı altındaki üçüncü toplantımızı sadece üyelerimizle değil, daha geniş katılımla tüm armatörlerimiz ve ilgili tarafların katılımlarıyla 2017 yılının başında yapmayı planlamaktayız.

Saygılarımızla. Türk Armatörler Birliği

Bu haber 3161 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum