Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Hepimizin Odası Hareketi Gövde Gösterisi Yaptı

Tamer Kıran liderliğindeki Hepimizin Odası Hareketi, İMEAK Deniz Ticaret Odası seçimleri öncesi 1500'ün üzerinde denizciyle buluştu.

Hepimizin Odası Hareketi Gövde Gösterisi Yaptı
08 Nisan 2018 - 12:08

Hepimizin Odası Hareketi Gövde Gösterisi Yaptı

Tamer Kıran liderliğindeki Hepimizin Odası Hareketi, İMEAK Deniz Ticaret Odası seçimleri öncesi 1500'ün üzerinde denizciyle buluştu.


İMEAK Deniz Ticaret Odası şubelerinin olduğu illerden geniş katılımlı olarak gerçekleştirilen buluşma, tüm denizcilerin coşkuyla bir araya geldiği bir gövde gösterisine dönüştü.

Hepimizin Odası Hareketi'nin lideri ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Adayı Tamer Kıran'ın konuşmasına "Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Türk Denizciliğinin kendi birikimlerinden güç alarak, potansiyel kaynaklarını harekete geçirmek, dünya denizciliğinden hakkı olan payı almak adına yüzlerce denizci ile başlattığımız Hepimizin Odası Hareketi bugün denizcilik camiasının bütün mensuplarının yürekten sahiplendiği, bütün birikimleriyle katkı verdiği bir güce dönüşmüştür. İşte buradayız, Hepimizin Odası Hareketinin, Türk Denizcilerinin Büyük Buluşmasına hoş geldiniz şeref verdiniz." diyerek başladı.

"Deniz Ticaret Odası seçim sürecini bir “seçim kampanyası süreci” olarak değil, Türk Denizcilik ülküsünün gerçekleştirilmesi için gereken gücün oluşturulmasına yönelik bir fırsat olarak gördük. Amacımız muhalefet olmadığından son 8 aydır adeta Odamızın yeniden yapılandırılması ve daha aktif olarak nasıl çalıştırılabileceğine odaklandık. Bu süre içinde 100’ün üzerinde toplantı yapıldı, 1000’lerce denizci meslektaşımızın görüş ve önerileri paylaşıldı.  Zira biliyoruz ki; Bir araya gelmek birlikteliğin başlangıcıdır. Ancak Türk Denizcilik ülküsünü gerçekleştirmek için birlikte, omuz omuza yürüyebilmek gerekir. Bugün burada, Türk Denizcilerinin bu Büyük buluşması birliğin beraberliğin bir timsalidir. Bu birlik kuru bir kalabalık değildir. Bizleri bu Büyük Buluşmaya taşıyan bir ülkümüz, birlikteliğimizi sağlayan son derece sağlam bir omurgamız var. Bu omurga, bizleri sarsılmaz bir bütün yapan ilkelerimizdir." diyerek konuşmasına devam eden Kıran, "Denizciliği bütün meslek kollarında geliştirmek ve ticaret hacmini arttırarak dünya ticaretinden hak ettiğimiz payı almak; üyelerinin hukukunu ulusal ve uluslararası her zeminde korumak; Oda kaynaklarını, denizcilik birikim ve imkânlarımızla birleştirerek, üyelerimiz ve ülkemiz için zenginliğe dönüştürmek biz Türk Denizcilerinin ortak ülküsüdür." dedi.

Denizcilerin ortak ülküsünü "Ulaşabilir ve ulaşılabilir olmak, Deniz Ticaretinde bütün taraflarla iş birliği içinde olmak, Üyelerinin hukukunu her platformda korumak, Bütçesini üye ihtiyaçları doğrultusunda, istikamet ve stratejileri için kullanmak, Bölgesel bir güç, Küresel bir oyuncu olmak, Hesap verebilir ve hesap sorabilir olmak, Biz Türk Denizcilerinin ilkeleridir. Ülkümüz, düsturumuz ve ilkelerimiz bize denizciliğin ve denizcilerin sorumluluğunu yüklerken, aynı zamanda dünyayla ilişkilerimizde denizcilik iş ahlakından tavizsiz hareket için bir yön vermektedir. " olarak açıklaya Tamer Kıran, "Biz Türk Denizcilerinin lügatinde birlik var, ayrışma yok; ortak akıl var üst akıl yok; ortak çıkarlar, iş ahlakı var, rakip diye meslektaşlarımızın ekmeğiyle oynamak yok…" dedi.

Hedeflerini "Üç beş kişiyle proje üreten değil, proje üretenlerin önünü açan bir Deniz Ticaret Odası önemlidir. Böylece sadece birkaç kişinin veya grubun değil, bütün üyelerimizin ve paydaşlarımızın birikim ve tecrübesini dikkate alarak, proje geliştirmek mümkün olacaktır. Proje disiplininde yapılacak bütün çalışmalar Odanın kurumsal hafızasında birikecek, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşların da Oda-devlet ilişkilerinde konuya dâhil edilmesi için gerekli koordinasyon gücü sağlanmış olacaktır. Deniz Ticaret Odası bütün dünyada olduğu gibi proje alanlarını ve programlarını yayınlayacak ve bu alanlarda bütün denizcilerin ortak aklıyla geliştirilen projeleri destekleyecek ve uygulayacaktır. " olarak açıklayan Kıran, "Deniz Ticaret Odası; 2018-2022 yılları arasında üyelerinin beklentilerini karşılamak, denizciliğin sorunlarına ülkenin gelişimi perspektifinden uzaklaşmadan çözüm üretmek, denizcilik kaynaklarını iş birlikleriyle çoğaltmak, Türk denizciliğinin dünya deniz ticaretinden hak ettiği payı almasını sağlamak ve çok boyutlu faaliyetlerini yönetebilir bir Oda teşkilatlanmasını kurmak üzere;

1-  Denizcilik Yatırımları Fon Geliştirme
2-  Koster Filosunun Yenilenmesi
3-  Deniz Ticareti Kıyı Yapılarının Geliştirilmesi
4-  Balıkçılık ve Balık Hasadının Ulusal ve Uluslararası Sularda Geliştirilmesi
5-  Denizcilik Turizminde; Yüksek Nitelik, Yüksek Turizm Hasılatı Sağlanması 
6-  Türkiye Merkezli Küresel Denizcilik Lobi Faaliyetleri ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla Türkiye Buluşmaları
7-  Fonksiyonel Teşkilatlanma Nitelikli Hizmet

başlıklı alanlara odaklanacak, bu alanda geliştirilen projeler için kaynaklarını kullanacaktır." dedi. 

Sözlerini "Yeni binyılda yeni umutlar ve azimle yolumuza yılmadan devam etmemiz gerekliliği bizlerin bir tercihi değil, tarihin ve coğrafyanın üzerimize yüklediği bir görev olduğu bilinciyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum…" diyerek sonlandıran Tamer Kıran, sahneye Hepimizin Odası Hareketi'nin kurucuları Recep Düzgit, Şadan Kaptanoğlu, Salih Zeki Çakır'ı davet etti. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası şube Başkanları ve Adaylarının yanı sıra Meclis üye adaylarının takdimiyle devam eden program hatıra birlik ve fotoğrafı verdikten sonra buluşma katılımcıların büyük coşkusuyla devam etti.


Bu haber 9070 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum