Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

500 GT üstü gemilere Tehlikeli Madde Envanteri zorunluluğu

AB’nin 2013 yılında yürürlüğe soktuğu Gemi Geri Dönüşüm Düzenlemesi, 31 Aralık 2020’den itibaren AB liman ve demir sahalarını ziyaret edecek tüm 500 GT üzeri gemiler için onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir “Tehlikeli Madde Envanteri” bulunması zorunluluğu getirildi.

500 GT üstü gemilere Tehlikeli Madde Envanteri zorunluluğu
18 Eylül 2019 - 09:01

IMO'nun 2009'da hazırladığı fakat henüz yürürlüğe girmemiş olan Hong Kong Konvansiyonun takipçisi ve destekçisi niteliğindeki AB'nin 2013 yılında yürürlüğe soktuğu Gemi Geri Dönüşüm Düzenlemesi 31 Aralık 2018'den itibaren AB bayraklı tüm yeni inşa gemiler ve 31 Aralık 2020'den itibaren de AB liman ve demir sahalarını ziyaret edecek tüm 500 groston üstü gemiler için onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir Tehlikeli Madde Envanteri (Inventory of Hazardous Materials-IHM) bulunması zorunluluğu getirildi.


Türkdeniz’de yer alan Tehlikeli Madde Envanteri şu şekilde:


TMO'nun 2009'da hazırladığı fakat henüz yürürlüğe girmemiş olan Hong Kong Konvansiyonun (HKC) takipçisi ve destekçisi niteliğindeki AB 'nin 2013 yılında yürürlüğe soktuğu Gemi Geri Dönüşüm Düzenlemesi (EU SRR) 3 1 Aralık 2018'den itibaren AB bayraklı tüm yeni inşa gemiler ve 3 1 Aralık 2020'den itibaren de AB liman ve demir sahalarını ziyaret edecek tüm 500 GT üstü gemiler için onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir Tehlikeli Madde Envanteri (Inventory of Hazardous MaterialsIHM) bulunması zorunluluğu getirmiştir. IMO ve AB 'nin yayınlamış olduğu kılavuzlarda belirttiği gibi IHM'in hazırlanması ve düzenli olarak güncellenmesi görevi gemi Armatör/işletmecilerin sorumluğunda olmakla birlikte, konu uzmanları tarafından destek alınması tavsiye edilmektedir. IHM, üç kışıma ayrılmaktadır;


Bölüm I-Halen serviste olan gemiler


Bölüm 11-111 Geri dönüşüm kararı verilen gemiler (Söküm tersanelerine gitmeden önce hazırlanmalıdır)

Ağırlıklı olarak Bölüm I için; Onaylı Tehlikeli Madde Uzmanlarının (Approved HazMat Expert), gemi Armatör/işletmecisi tarafından sağlanan dokümantasyon ve bilgilerin incelenerek tehlikeli maddelerin gemi üzerinde bulunabileceği yerlerin tespiti ile bir Görsel Kontrol ve Ömekleme Planı (VisuaVSampling Check Plan - VSCP) hazırlaması ile başlar.


HazMat uzmanı gemi üzerinde gerekli görsel kontrollerini yapar ve yine VSCP'ye uygun olarak örnekleme için numuneleri toplar. Toplanan numuneler daha sonra analiz yapılmak üzere yönetmelikte belirtilen analizlerde Akredite bir laboratuvara gönderilir. Gelen analiz sonuçlarına göre eğer mevcut ise tehlikeli maddelerin toplam kütle hesabı yapılır ve IHM Bölüm I olarak bir tablo şeklinde açıklanır. Değerlendirme ve onay için geminin bayrağının yetkilendirdiği kuruluşa hazırlanan teknik raporla birlikte sunulur.


Hazırlanan VSCP de, yönetmelikte IHM içeriğinin tanımlanmış olan kriterlerin tamamına uygun şekilde ve analizlerin yapıldığı laboratuvara ait akreditasyon belgeleri, analiz metotlarının detayları ve analiz sonuçlarını içeren bilgiler de dahil yer almalıdır. Son olarak onaylanan IHM Bölüm I gemi üzerinde yapılacak bir survey ile kontrol edilir ve sertifikasyon/belgelendirme tamamlanır.


Bu süreç tahminen toplamda 30-60 gün sürebilmektedir. IHM Bölüm I ve sertifikasyonu, AB liman devleti kontrollerinde uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı, gerekli güncellemelerin yapılıp yapılmadığı sıkça ve titizlikle kontrol edilecektir. Bu yüzden hazırlanan IHM'in bu gibi denetimlerde sorunlularla karşılaşılmaması için konusunda bilgili IHM uzmanlarınca profesyonel bir bakış açısıyla yapılması gerekmektedir.


IHM Bölüm I için kontrol edilmesi gereken birçok tehlikeli madde sınıfı bulunmaktadır. Asbest analizleri de dahil olmak üzere yönetmelikte belirtilen IHM Bölüm I tehlikeli madde analizleri Akredite Laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır.


Genel olarak bakıldığında toplamda 35.000 adetten fazla gemi bu kurallar çerçevesinde IHM'e ihtiyaç duyacaktır. Bu, 31 Aralık 2020'ye kadar her gün yaklaşık 50-60 adet geminin IHM'e ve belgelendirmeye sahip olması anlamına gelmektedir. Mevcut durum göz önüne alındığında, HazMat Uzmanlarının ve analiz yapan laboratuvarların bu kapasiteyi karşılaması ve belgelendirmeyi sağlaması çok mümkün görünmemektedir. Bu nedenle belirlenen süre içerisinde IHM Envanter dosyasının bir an önce hazırlatılması hususları bilgilerinize sunulur. KAPTANHABER

Bu haber 1419 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum