Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

"Kılavuz Kaptanlık En Kutsal Meslek"

Kılavuz Kaptan Lütfü Berk'i anma gününde konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan; "Herkes kaptan olabilir ama herkes kılavuz kaptan olamaz" dedi.

"Kılavuz Kaptanlık En Kutsal Meslek"
26 Aralık 2007 - 00:14

Metin Kalkavan: “Türkiye’de artık insanlara daha fazla değer veriliyor” dedi

Metin Kalkavan; Türk Kılavuz Kaptanlar Derneğince düzenlenen “Kaptan Lütfü Berk’i Anma Günü ve Paneli”nde yaptığı konuşmada; “zamansız ölümün acısına katlanmak çok ağır. Geride kalanlar bu acıyı yaşıyor. Lütfü Kaptanın Ailesine büyük sabırlar diliyorum. Biz Lütfü kaptanın emanetlerine destek olmak için yaşadığımız müddetçe elimizden geleni yapacağız” dedi.

Kalkavan; Türkiye'de pek çok şeyin değişmekte olduğunu vurgulayarak, “Eskiden Türkiye’de insana bu derecede önem verilmiyordu. İnsan eskiden de değerliydi ama bu derece insana önem verilmiyordu. Artık Türkiye’de insan değerli, insana değer veriliyor” dedi.

Metin Kalkavan çarmıhlarla ilgili, kılavuz kaptanın gemiye biniş ve inişiyle ilgili standartların daha iyi hale getirilmesi için çalışılması gerektiğini söyleyerek; Lütfü Kaptan anısına yapılacak güzel şeylerden birisinin de IMO’da çarmıhlarla ilgili kazaları önleme amaçlı Lütfü kaptan Regülasyonu gibi bir düzenlemenin yapılmasının sağlanması olacağını belirtti.

Metin Kalkavan; Kaptanlığın ve denizciliğin kutsal bir meslek olduğunu herkesin kaptan olabileceğini ancak herkesin kılavuz kaptan olamıyacağını söyleyerek bu açıdan bakıldığında kılavuz kaptanlık mesleğinin en kutsal meslek olduğunun altını çizdi.

Cahit İstikbal: "Çarmıh kazaları son dönemde yoğunluk kazandı"

20 Aralık 2006 Tarihinde İstanbul Boğazı geçişinde kılavuz kaptan olarak görev yaptığı Regina V adlı gemiden inerken çarmıhtan düşerek hayatını kaybeden Lütfü Berk anısına düzenlenen anma günü ve panelin açılış konuşmasını yapan Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği başkanı Kaptan Cahit İstikbal ise; "son 1 yıl içinde Lütfü Kaptan'ı kaybettiğimiz çarmıh kazasından sonra 4 kılavuz kaptan meslektaşımız çarmıh kazası geçirdi. Bunlardan 2'si ciddi yaralanmalar yaşadılar.Meslektaşlarımız Salim Aydın, Nakşi Tümer, yakın zamanda geçtiğimiz hafta içerisinde Turaç Tansel ve Burak Vurnal çarmıh kazaları yaşadılar." dedi.

İstikbal; "Kılavuzluk Camiası ve Denizcilik Sektörü Lütfü Berk'in geride bıraktığı ailesine  maddi manevi destek olmak için güzel bir dayanışma gösterdi. Kılavuz kaptan meslektaşlarımız kendi aralarında bir destek kampanyası düzenleyerek kendilerine yakışanı yaptılar, tüm meslektaşlarıma bu güzel dayanışma örneğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca çocuklann eğitim masraflarını karşılamayı üstlenen TURKON Holding -Sayın Metin Kalkavan'a, Medmarine Grubu -Sayın Hakan Şen'e; ayrıca yine destek olan Sayın Kaptan Mustafa Can'a teşekkür ediyorum. Kılavuz kaptanların Kendi Kuruluşu olan Deniz Kılavuzluk Anonim Şirketi'nin de yine önemli bir destek karan aldığını öğrendim; burada bulunan Genel Müdürleri Aykut Erol nezdinde kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

İstikbal, şunları söyledi:

"Bu kazalar son dönemde yoğunlaştı. Neden yoğunlaştı bunun tabii çeşitli etkenleri var. En önemli etken kılavuz kaptanın gemiye çıkmak için kullandığı en önemli araç olan çarmıh dediğimiz ip merdivenin uygun evsafta olmayışı, ya da kurallara uygun şekilde sarkıtılması ve bağlamasının yapılmayışıdır. Tabii sadece çarmıhla iş bitmiyor. Çarmıhtan çıktımz 3 apartman boyu çarmıhı sırtınızda can yeleğinizle tırmandınız, yukanda elinizi tutup kavrayacağınız tutamak puntelleri baktınız ki öyle kalın ki eliniz kavrayamıyor. Veya 9 metreden tırmandınız puntele tutunup kendinizi içeriye alacaksınız, seyyar puntel iyi yerleştirilmemiş çıktı ve elinize geldi. Nitekim son kaza, Burak Vurnal meslektaşımızın kazası böyle oldu. Şimdi ne yapılabilir? Bu konuda Uluslar arası Kılavuz Kaptanlar Birliği içerisinde Pilot Çarmıhı Çalışma Grubu var, bu çalışma grubu kazalar üzerinde çalışarak eksik düzenlemeler varsa bunların yerine tashihler ve eklemeler öneriyor. En son Uluslar arası Denizcilik Örgütü ne sunulmuş kağıt var, IMPA olarak SOLAS'ta tashih istiyoruz bu kağıtla. Bunun ayrıntılarına birazdan Panel bölümünde gireceğiz. Bu konuda elimizdeki bağlayıcı enstrüman; kılavuz kaptan transfer düzenekleri ile ilgili çarmıhın ve diğer unsurların nasıl olması gerektiğini düzenleyen SOLAS V. Kısımda yer alan 23. Kural var. Bu Kural Türkiye SOLAS'ı imzaladığı için kendi iç hukukumuz gibi geçerli. Müsteşarlığımızın geçtiğimiz yıl hazırladığı ve 1 yıl önce yürürülüğe giren Yeterlik Yönetmeliği de SOLAS'ın bu maddesine geminin uyup uymadığını gözlemleme ve eğer uymuyorsa gemiyi reddetme hakkı ve yetkisi vermekte kılavuz kaptana. Ancak tabii bu önemli bir yetki olmakla birlikte pratikte koruması sınırlı kalıyor. Çünkü siz bir çarmıhın ucunun iyi bağlanıp bağlanmadığını hatta ucu bağlı mı yoksa gemici yukardan ayağıyla basarak mı tutuyor aşağıdan görmeniz mümkün değil. Farkına vardığınızda da çarmıhın ortasında iş işten geçmiş oluyor. Veya çarmıhtan çıktınız tutamak punteli elinize mi gelecek sağlam mı tutmadan anlamamz mümkün değil. Bu yüzden çarmıh güvenliğinin tam sağlanması ancak gemilerin de standartlara uyan gemiler olmasıyla mümkündür. Son yıllarda hep söylüyoruz, standart altı taşımacılık Türk Boğazları Bölgesinde arttı. Ayrıca Boğazlarda gemi arızalan da arttı, her gün duyuyoruz Çanakkale de gemi arızalandı, İstanbul Boğazında gemi arızalandı diye. Kıyı Emniyeti Genel Müdür yardımcımız burada, kendisi bu konuda daha iyi bilgi verecektir mutlaka. Bu arızalar hep near miss olarak kayda geçiyor, tabii Kıyı Emniyeti Teşkilatımız fedakarca profesyonelce çalışıyor, haklarını teslim etmek lazım. Ancak tabii arıza yapan büyük bir gemiyi kaza yapmaksızın durdurmak her zaman mümkün olamayabilir. Bir risk varsa mutlaka bir gün gerçekleşir. Dolayısıyla bizim bölgemizde yoğunlaşan düşük standarttaki taşımacılığı, bölgesel işbirliği ile ve bölgesel liman devleti memorandum ortaklığım daha etkin hale getirerek, Türk Boğazlan Bölgesinde yaşayan insanlanmızın güvenliğini, hem de bu gemilere hizmet veren kılavuz kaptanlarımızın kişisel güvenliğini güvence altına almamız gerekiyor.

Kılavuz Kaptanlanmız tabii gemilerde gördükleri eksiklikleri Liman Başkanlığımıza rapor edeceklerdir. İstanbul Liman Başkanımız yeni değişti, yeni Başkanımız Sayın Mustafa Azman burada, kendisi denizden gelen kaptan meslekdaşımız, aynı zamanda doktorasını yapmakta olan akademisyen bir kişi. Gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Bu vesileyle Liman Başkanımıza da yeni görevinde basarılar diliyoruz"

Cahit İstikbal; İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ve Denizcilik Müsteşarı Hasan Naiboğlu'na da Anma Gününe verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

 Mustafa Azman: "Kılavuz kaptanlardan gelen raporları dikkatle inceliyoruz"

Anma gününde bir konuşma yapan İstanbul Liman Başkanı Mustafa Azman; göreve geldiği günden beri kısa dönemde kılavuz kaptanlardan gelen eksiklik ve noksanlıklarla ilgili raporların öneminin bilincinde olduklarını ve bu raporların gereğini yaptıklarını söyledi. Azman; "Türk Kılavuz Kaptanlar Derneğince düzenlenen bu anma gününü eğer mübalağa kabul etmezseniz ben tarihi bir gün olarak kabul etmek istiyorum. Çünkü ilk defa denizciliğimizde böyle bir anma günü yapılıyor. Ölüm bir son değil, ebedi hayatın başlangıcıdır. Lütfü kaptanın çok sevildiği bellidir, Ailesine ve çocuklarına da ilerde ebedi hayatta en güzel yerde birliktre tekrar kavuşmalarını diliyorum" dedi.

   Mehdi Gönülalçak: İdare olarak gerekeni yapıyoruz

Anma Gününde bir konuşma yapan Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Mehdi Gönülalçak; Denizcilik Müsteşarlığı olarak çarmıh kazaları ile ilgili gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ifade etti. Gönülalçak; Lütfü Berk'in hazirunda bulunan eşi ve kardeşine de başsağlığı dileyerek kendilerine ellerinden gelen desteği ve yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

 

Panel bölümü büyük ilgi gördü

Daha sonra verilen aranın akabinde Kaptan Aykut Erol'un yönettiği "Çarmıh Kazaları ve Kılavuz Kaptan Güvenliği" konulu Panel'e geçildi. Panele konuşmacı olarak Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Hakan Fikircioğlu, Avukat Burak Çavuş, Kaptan-Avukat Çağlar Coşkunsu, Kaptan Ali Cömert ve Kaptan Cahit İstikbal katıldılar. Katılımcılar özellikle soru-cevap bölümünde panelistleri soru yağmuruna tuttular.

Anma Gününden Fotoğraflar

Deniz Ulaştırması Genel Müd. Yard. Hakan Fikircioğlu

Kapt. Cahit İstikbal, Metin Kalkavan, Kapt. Aykut Erol

Kapt. Muhammer Arslantürk, Kapt. Faruk Yersel, Kapt. Ali Cömert

Kapt. Hüsamettin Canbilen, Kapt. Mehdi Gönülalçak, Kapt. Ali Akpınar, Kapt. İsmail Akpınar, Kapt. Hakan Fikircioğlu, Kapt. Cemalettin Şevli, Kapt. Hüseyin Gani Aygün, Vedat Çakıroğlu

Baba Lütfü ve Deniz Şehitleri Anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Kapt. Cahit İstikbal'in Açılış Konuşması

Kapt. İsmail Akpınar'ın Konuşması

TKKD Genel Sekreteri Oğuz Bağçeci'nin Konuşması

GTH Operatörleri Derneği Genel Sekreteri Hasan Terzi'nin Konuşması

İstanbul Liman Başkanı Mustafa Azman'ın Konuşması

Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı H. Gani Aygün'ün Konuşması

İstanbul Liman İşletmesi Müdürü M. Ali Yığcı'nın Konuşması

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın Konuşması

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Mehdi Gönülalçak'ın Konuşması

TKKD Başkanı Cahit İstikbal, Baba Lütfü için 1 yıl boyunca imzaya açılan Anı Defteri'ni Müteveffa Lütfü Berk'in eşi Songül Berk'e teslim etti.

TKKD Yönetim Kurulu Üyesi Okan Cıncık

Özellikle soru-cevap bölümü büyük ilgi gören paneli Kaptan Aykut Erol yönetti.

 

 

Bu haber 6132 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum