Denizci Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
FATİH YILMAZ

FATİH YILMAZ

Denizci Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı

26 Mayıs 2015 - 07:16

Geçtiğimiz ay “Denizcilik Federasyonu” koordinesinde ve tam 21 denizci Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) katılımı ile “1.Ulusal Denizci Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı” yapıldı (18 Mart 2015) ve sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Bizler de denizcilik basınından bunları takip ettik.

“Ülkemiz denizciliği ile ilgili ortak  sorunları ve hedefleri belirlemek, sektör temsilcilerinin teknik/operasyonel görüşlerini ileteceği ve  ortak çözümlerin aranacağı yöntemleri belirlemek” amacıyla yapıldığı belirtilen Çalıştayın sonuç bildirisinin ana başlıkları şunlardı:

Denizcilere “Yıpranma Hakkı” STK üye ve yöneticilerinin maruz kaldıkları baskı ve engellemeler STK' lar arası iletişim ve işbirliği eksikliği Denizcilik İdaresince alınan kararlarda, STK’ların görüş ve düşüncelerinin dikkate alınması Kamu mülkiyetine ait olan veya kamu kaynaklarından verilmekte olan desteklerden denizci STK’ların yararlanması İstanbul Boğazından gemilerle LNG taşınmasının risklerinin kamuoyuna anlatılması Türk Boğazlarından geçen yüksek risk taşıyan gemilerin denetlenmesi Ülkemizde STK’lara bakış açısı ve sayılarının yetersizliği İnsanlarımızı denizle buluşturmamız gerekliliği Deniz kültürünün önemi Kıyı Master Planının gerekliliği Deniz kirliliğinin önlenmesi Denizci Kadın öğrencilerin staj ve iş bulma güçlükleri Gemide çalışan Kadınlara yapılan psikolojik baskı ve mobbing ile önyargılı yaklaşım Kılavuzluk Hizmetlerinin rekabete açılması Limanlarımızda yakıt ikmal ücretleri ve ikmal alt yapısı yetersizliği Brokerlik mesleğinin saygınlığının korunması  Deniz İş Kanunu’nun güncellenmesi Türkiye’de, işletmecisi tarafından terk edilen veya el konulan gemiler Türkiye dışında armatörü tarafından terk edilen gemilerdeki Türk personelin durumu Denizcilik Fakültelerinin, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve benzeri bölümlerinin KPSS ve Diğer Kamu Sınavlarında İşletme Bölümleri ile denkliğinin kabul edilmemesi SAR VE DAKSAR gibi Arama ve Kurtarma Kuruluşlarına sahilde yer tahsisi Antrepolar için getirilen yeni uygulamalar Gemi Yakıt İkmalcileri ve Gemi Tedarikçilerinin gümrüklerde karşılaştıkları sorunlar RO-RO Taşımacılığında Yaşanan Sıkıntılar Eğitim gemisi ihtiyacı Denizcilik sektöründeki birliktelik TMMOB ile ilgili torba yasa ile yapılmak istenen değişiklikler Gemi İnşa Sektörünün stratejik sektör olarak kabul edilmesi Silifke-Taşucu’ndaki eski SEKA arazisinin değerlendirilmesi Tersane Çalışanlarına Yıpranma Hakkı

 

Sadece ana başlıkları bile oldukça önemli konulara/sorunlara işaret eden ve belli ki oldukça verimli geçmişe benzeyen bir çalıştayın sonuçları bunlar. Emeği geçen 21 denizci STK’yı kutlamak lazım.

***

2011 yılında kurulan Denizcilik Federasyonu; "kara, deniz, göl ve akarsularda, kısaca her türlü ticari ve profesyonel aktivitede bulunan, denizcilik ile ilgili veya denizciliğe hizmet veya aracılık eden veya eğitim kuruluşları dahil olmak üzere ilgili tüm özel veya tüzel kişilere, denizcilere, bunların oluşturdukları veya katıldıkları derneklere, oluşumlara ve genel anlamda tüm denizciliğe hizmet etmeyi amaç edinen" bir denizci STK’lar topluluğu olarak tanımlıyor kendini.

“İstanbul ve İstanbul Boğazı Özelinde Seyir, Can, Mal ve Çevre Güvenliği” başlıklı 25 sayfalık bir rapor hazırlanarak konunun “emniyet ve güvenlik”  açısından irdelenmesi,

Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik ile ilgili tadilat çalışmalarına katkı sağlanması,

“Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün 20. Yılında, Türk Boğazları’nda Durumsal Farkındalık Sempozyumu” vb. gibi

organizasyon ve çalışmalarda da imzası var.

Bunlar sadece sunumlarda yer verilenler. Yani, sunumlarda yer verilmeyen özel çalışma ve çabaları da olduğu ifade ediliyor.

Benim de olabildiğince takip etmeye çalıştığım ve beğeniyle seyrettiğim, Türk Boğazlarından Türk Denizcilik Tarihine, Deniz Hukuku konularından, Gemi inşa sanayiinden Kılavuz Kaptanlığa kadar geniş bir yelpazede denizcilikle ilgili konuların işlendiği “Pruva” adlı televizyon programının konuklarından bir tanesi olarak da yine Denizcilik Federasyonu temsil ediliyor.

Bu arada yeri gelmişken, denizci bir millet olmanın ve denizlerin öneminin kamuoyuna anlatılmasını mukaddes bir dava” olarak kabul edip ülke denizciliğinin sorunlarını dile getirirken, çözüm önerileri de sunma gayretinde olan Pruva programının yapımcı, yönetmen, sunucu tüm emeği geçenlerini de hizmet aşklarından dolayı kutlarım.

***

Şahsen, denizcilikle ilgili kurumların bir araya gelip aynı çatı altında toplanarak daha büyük, daha güçlü ve daha kurumsal yapılar oluşturmayı amaçlayan oluşumların varlığını önemsiyorum.

Bu bakımdan, “gemi çalışanları” tarafından kurulan ve mevcut üye kuruluşlar profili bakımından bu yönü ağır basan Denizcilik Federasyonu’nun üye kuruluş profilini ve yelpazesini, denizcilik sektörünün diğer bir önemli bileşeni olan “işveren” temsilcileri yönüyle de geliştirmesinin daha faydalı olacağı yönündeki tavsiyemi de paylaşmak isterim.

Mesela Denizcilik Federasyonu'nun üyeleri arasında neden bir Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği (GİSBİR), Türk Armatörler Birliği Derneği veya Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) gibi önde gelen işveren temsilcisi kuruluşlar olmasın? Belki üzerinde çalışılınca zamanla gerçekleşir kim bilir.

Bu vesileyle, geçtiğimiz Mart ayında 3. Olağan Kongre’si yapılan Denizcilik Federasyonu’nun Genel Kurul üyelerini, emeği geçen eski yönetimlerini ve yeni seçilen yönetimini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

***

Fatih Yılmaz

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak.Müh.

Bu yazı 1819 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum