Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Sahil Güvenlik Personel Alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüzer Birliklerinde görevlendirilmek üzere, serdümen, motorcu, elektrikçi, aşçı, sıhhiye, kurbağa adam, telsizci ve şoför sınıflarıda eleman alınacak.

Sahil Güvenlik Personel Alacak
25 Haziran 2009 - 11:30
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMIUZMAN ERBAŞ OLARAK ALINACAK ERBAŞ/ER SINIFLARI VE BUNLARIN İSTİHDAM EDİLECEKLERİ BİRLİKLERERBAŞ/ER SINIFLARIGÖREV YERLERİTOPÇUYÜZER BİRLİKLERSERDÜMENYÜZER BİRLİKLERMOTORCUYÜZER BİRLİKLERELEKTRİKÇİYÜZER BİRLİKLERAŞÇIYÜZER BİRLİKLERSIHHİYEYÜZER BİRLİKLERKURBAĞA ADAMYÜZER/KARA BİRLİKLERİTELSİZCİKARA BİRLİKLERİŞOFÖRKARA BİRLİKLERİ

UZMAN ERBAŞ ADAYLARINDA ARANILAN KOŞULLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

3. Başvuru tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak, (24 Haziran 1984 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilirler)

4. 18 Eylül 2009 tarihi itibarı ile terhislerine 6 ay veya daha az süre kalmak veya terhisi üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olmak, (24 Haziran 2006 ve daha sonra terhis olanların başvuruları kabul edilecektir.)

5. Halen askerlik hizmetini sürdürenler için uygun nitelik belgesi almak,

6. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi, yüzme testi, uygulamalı sınav ve mülakatta başarılı olmak,

7. Topçu, Serdümen, Motorcu, Elektrikçi, Aşçı, Sıhhiye ve Kurbağa Adam sınıfından başvuracak adaylar için yapılacak yüzme testinde başarılı olmak,

8. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından sevk edilecek Asker Hastanelerinden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almak,

9. Görev yapmak istediği bölgede boş kadro bulunmak,

10. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

11. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

12. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

13. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

14. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

15. Kurbağa Adam sınıfı için en az 1,70 m., diğer sınıflarda ise en az 1,64 m. boyunda olmak,

16. Aşağıda belirtilen branş ve ihtisaslarda bulunmak.

a. Topçu Sınıfı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Topçu veya Manzume, Sahil Güvenlik Komutanlığının ise Topçu sınıflarında yapıyor/yapmış olanlar,

(2) Kara Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıflarının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olanlar,

(a) Topçu Sınıfı :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

087’den, 096’ya kadar 4844 Topçu Çavuş

097 4844 Nişancı

098 4844 Nişancı Yrd.

120 5745 Mk.Tüfek Ks.K.

121 5745 Mk.Tüfek Nişancısı

152 4844 Topçu Çavuş

202 1602 Uçaksavar Topçu K.

237 4602 Topçu Acemi Öğretmeni

302 4602 Topçu Nişancısı

305 4602 OERLİKON Topçu K.

306 4602 OERLİKON Topçu Nişancısı

336 4844 OBÜS Nişancısı

337 4844 OBÜS Nişancısı Yrd.

338 4844 Topçu Çavuş

339 4844 Topçu Nişancısı

340 4844 Topçu Nişancısı Yrd.

(b) Piyade Sınıfı:

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

216 1812 Uçaksavar Manga K.

494 1812 Uçaksavar Takım Çavuşu

(3) Hava Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olanlar,

Füze Sınıfı :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

607 31302 Topçu

608 313303 OERLİKON Topçu

(4) Jandarma Genel Komutanlığının aşağıdaki sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olanlar,

Jandarma Sınıfı :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

396 4311 U/S Mk.Tüfek Nişancı Yrd.

397 4312 U/S Mk.Tüfek Nişancı

398 4314 U/S Mtf.Nişancısı

403 5871 Makinalı Tüfek Nişancısı

404 5872 Makinalı Tüfek Nişancısı Yrd.

409 6220 Ağır Mk.Tüfek Nişancı Yrd.

başvurabilecektir.

b. Serdümen, Motorcu ve Elektrikçi Sınıfları :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemi ve botlarda; Serdümen, Motorcu ve Elektrikçi sınıflarında yapıyor/yapmış olanlar başvurabilecektir.

c. Aşçı sınıfı :

(1) Herhangi bir Kuvvet Komutanlığına bağlı olma koşulu bulunmaksızın askerlik hizmetini Aşçı sınıfından yapıyor/yapmış olanlar,

(2) Herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmaksızın Aşçılık Meslek Lisesi, Aşçılık Meslek Yüksek Okulu mezunu olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık ile ilgili açmış olduğu kurslardan “Aşçılık Belgesi” almış olanlar,

başvurabilecektir.

ç. Sıhhiye Sınıfı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı kara/yüzer birliklerde Sıhhiye sınıfında yapıyor/yapmış olanlar,

(2) Kara Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olanlar,

Sıhhiye Sınıfı :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

046 4666 Sıhhiye Eri

225 4666 Sıhhiye Çavuşu

226 4666 Sıhhiye Eri

639 4660 İlkyardım Sıhhiye Onbaşısı

(3) Jandarma Genel Komutanlığının aşağıdaki sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olanlar,

Sıhhiye Sınıfı :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

046 3888 İlkyardım Çavuşu

047 3856 İlkyardım Eri

049 3863 Sıhhiye Eri

050 3864 Sıhhiye Onbaşısı

(4) Herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmaksızın Sağlık Meslek Lisesi, 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulu veya 4 yıllık Sağlık Yüksek Okulu mezunu olanlar,

başvurabilecektir.

d. Kurbağa Adam Sınıfı :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde Kurbağa Adam sınıfında yapıyor/yapmış olanlar başvurabilecektir.

e. Telsizci Sınıfı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde Telsizci/Telemci sınıflarında yapıyor/yapmış olanlar,

(2) Kara Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıflarının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olanlar,

(a) İstihkam :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

067 4740 Orta Hız Telsiz Operatörü

(b) Topçu :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

043 3766 Yüksek Hız Telsiz Operatörü

070 4667 Haber Merkezi Amiri

255 4740 Telsiz Operatörü

328 4667 Muhabere Çavuşu

(c) Piyade :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

061 3766 Yüksek Hız Telsiz Operatörü

062 3766 Telsiz Operatörü

064 3766 Telsiz Manga Komutanı

097 4667 Haber Merkezi Amiri

110 4740 Telsiz Operatörü

127 5740 Telsiz-Telem Operatörü

257 4667 Kıta Muhabere Çavuşu

276 4740 Telsiz Öğretmeni

277 4740 Orta Hız Telsiz Operatörü

556 3766 Telsiz Kısım Komutanı

(ç) Sıhhiye :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

048 4667 Telsiz Operatörü

049 4740 Orta Hız Telsiz Operatörü

(d) Levazım :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

053 4667 Haber Merkezi Amiri

056 4667 Telsiz Operatörü

(e) Muhabere :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

016 3237 Telsiz-Telem Operatörü

022 3766 Yüksek Hız Telsiz Operatörü

124 4667 Telsiz Operatörü

129 4740 Orta Hız Telsiz Operatörü

(3) Jandarma Genel Komutanlığının aşağıdaki sınıflarının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olanlar

(a) Jandarma :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

128 1789 Kıta Muhabere Çavuşu

140 2186 Kıta Muhabere Çavuşu

(b) Jandarma Muhabere :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

010 2411 Telsiz İşletmeni

başvurabileceklerdir.

f. Şoför Sınıfı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Şoför sınıfından yapmış/yapıyor olanlardan “E” sınıfı ehliyete sahip olanlar,

(2) Kara Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olanlardan “E” sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Ulaştırma Sınıfı :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

056 4931 Ağır Araç Şoförü

093 4363 İtfaiye Aracı Şoförü

094 4383 İtfaiye Aracı Şoförü

095 48383 Su Tankı Aracı Şoförü

(3) Hava Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıfının belirtilen ihtisas alanında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olanlardan “E” sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Ulaştırma Sınıfı :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

003 60102 Ağır Vasıta Sürücüsü

(4) Jandarma Genel Komutanlığının aşağıdaki sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olanlardan “E” sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Jandarma Ulaştırma Sınıfı :

İhtisas Sıra No : İhtisas Kod No : Ünvanı :

008 2050 Ağır Araç Şoförü

035 8081 Ağır Araç Şoförü Yrd.

094 4383 İtfaiye Aracı Şoförü

095 48383 Su Tankı Aracı Şoförü

başvurabilecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN :

a. Dilekçe,

b. Nitelik belgesi,

c. Kendisi, anne ve babası ile evli ise eşi için fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, (Adaya ilişkin nüfus cüzdan sureti birliklerince onaylanacaktır. Anne, baba ve varsa eşine ait belgeler muhtarlık veya noter onaylı olacaktır.)

ç. En son mezun olduğu okula ait diplomanın noter onaylı fotokopisi,

d. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

e. Adayın kendisi, annesi, babası ve evli ise eşi için Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak adli sicil belgesi,

f. 4 Adet vesikalık fotoğraf,

g. Şoför sınıfından başvuracaklar için ehliyet fotokopisi,

ğ. Kurbağa Adam sınıfından başvuracaklar için Kurbağa Adam Er İhtisas Kursu’nu başarı ile bitirdiğini gösterir Kurs Belgesi,

h. Aşçı sınıfına Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Aşçılık Belgesi” ile başvuracaklar için noter onaylı Aşçılık Belgesi fotokopisi.

2. TERHİS OLMUŞ ADAYLAR İÇİN

a. Dilekçe,

b. Kendisi, anne ve babası ile evli ise eşi için fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, (Muhtarlık veya noter onaylı olacaktır.)

c. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

ç. Adayın kendisi, annesi, babası ve evli ise eşi için Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak adli sicil belgesi,

d. En son mezun olduğu okula ait diplomanın noter onaylı fotokopisi,

e. Askerlik şubesinden alınacak terhis belgesi.

f. 4 Adet vesikalık fotoğraf,

g. Şoför sınıfından başvuracaklar için ehliyet fotokopisi,

ğ. Kurbağa Adam sınıfından başvuracaklar için Kurbağa Adam Er İhtisas Kursu’nu başarı ile bitirdiğini gösterir Kurs Belgesi,

h. Aşçı sınıfına Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Aşçılık Belgesi” ile başvuracaklar için noter onaylı Aşçılık Belgesi fotokopisi.

ı. 2 Adet İadeli Taahhütlü Posta Pulu (Pullar 8 TL değerinde olacaktır. Pulun 1 adedi sınavlara çağrı yapılırken, 1 adedi ise sınav sonuçlarının duyurulmasında kullanılacaktır. Başvurusu kabul edilmeyen adaylara başvuru evrakları iade edilirken 1 adet pul kullanılacak, diğer pul başvuru evrakları ile birlikte iade edilecektir.

UYARI

Eksik evrak/belge ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA UYGULANACAK SINAVLAR

1. Yazılı Sınav :

a. Yazılı sınav 11 Ekim 2009 tarihinde yapılacak olup, söz konusu sınavda başarılı olan adayların ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi, yüzme testi, uygulamalı sınav ve mülakaat sınavı ise 12-16 Ekim 2009 tarihlerinde Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/ANTALYA’da yapılacaktır.

b. Uzman erbaş sınavına başvurusu kabul edilen adaylardan aşçı sınıfı genel kültür, diğer sınıfların tamamı ise genel kültür ve meslek bilgisi sınavına tabi tutulacaktır.

c. Genel kültür yazılı sınavında adaylara Türkçe, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, Vatandaşlık bilgisi ve Matematik alanlarından sorular sorulacaktır.

ç. Mesleki bilgi sınavı ise adayların istihdam edilecekleri sınıf ile ilgili bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

d. Yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar Ön Sağlık Muayenelerine tabi tutulacaktır.

2. Ön Sağlık Muayenelerinde Aranılan Nitelikler :

a. Aşağıda belirtilen boy-kilo standartları içinden olmak.

b. Vücut yapısı düzgün ve sağlam olmak,

c. Vücudun çirkin görülecek bir hali olmamak, (renk bozukluğu, yara, yanık, fazla miktarda çiçek bozukluğu vb.)

ç. Görüş ve duyuşu normal olmak. (Şaşılık, ağır işitme vb. olmamak)

3. Fiziki Yeterlilik Testi :

a. Ön Sağlık Muayenelerini olumlu olan adaylar aşağıda belirtilen testlere tabi tutulacaktır.

(1) 3000 metre koşu

(2) Mekik (20 tekrar)

(3) Şınav (20 Tekrar)

b. Fizik Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar yüzme testine alınacaktır.

4. Yüzme Testi :

a Topçu, Serdümen, Motorcu, Elektrikçi, Kurbağa Adam, Aşçı ve Sıhhiye sınıfından başvuracak uzman erbaş adayları kadro/görev ihtiyacı nedeniyle yüzer birliklerde istihdam edileceklerinden yüzme testlerine tabi tutulacaklardır. Yüzme testlerinde başarısız olan adaylar, diğer sınavları kazanmış olsalar dahi uzman erbaş olarak istihdam edilmeyeceklerdir. Adaylara uygulanacak yüzme testleri aşağıda olduğu gibidir.

(1) Asgari 10 dk. su üstüne durabilme,

(2) Herhangi bir şeklide asgari 25 metre yüzebilme,

(3) Su altına dalarak 5-10 metre ilerleyebilme,

(4) 2 metre derinliğe dalabilme.

b. Kurbağa Adam sınıfından başvuracak adaylar ise aşağıda belirtilen testlere tabi tutulacaktır.

(1) Su üzerinde hareketsiz durabilme,

(2) 50 metre kurbağalama yüzebilme,

(3) 50 metre kelebek yüzebilme,

(4) 50 metre serbest yüzebilme,

(5) 5 metre serbest dalabilme,

(6) Su üzerinde maske tahliyesi yapabilme.

c. Yüzme testinde başarılı olan adaylar Uygulamalı Mesleki Bilgi sınavına tabi tutulacaktır.

5. Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavı :

a. Adayların daha önce sınıfına uygun olarak kullanmış olduğu cihaz veya sistemlere ilişkin bilgi seviyesi ölçülecektir.

b. Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına alınacaktır.

6. Mülakat :

Adaylara uygulanacak sınavların son aşaması olup, adayları tanımaya yönelik sorulardan oluşacaktır.

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM ZAMANI VE YERİ

1. Başvurular 24 Haziran - 18 Eylül 2009 tarihleri arasında şahsen veya posta ile Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı PK.417 Yeni Liman 07050/ANTALYA adresine yapılacaktır.

2. İrtibat telefonu 0242 259 13 76’dır.

Bu haber 6026 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum