Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Herkes kendi liginde oynuyor

Okurlarımızdan soranlar oluyor: Sizinle ilgili iftira olduğu açık yazılara neden cevap vermiyorsunuz? Buradan da söyleyelim: muhatabımız uslup olarak bizim seviyemizde olmalı.

Herkes kendi liginde oynuyor

Okurlarımızdan soranlar oluyor: Sizinle ilgili iftira olduğu açık yazılara neden cevap vermiyorsunuz? Buradan da söyleyelim: muhatabımız uslup olarak bizim seviyemizde olmalı.

Herkes kendi liginde oynuyor
21 Temmuz 2007 - 10:21

Biz yayın etik ilkelerine uyacağımıza söz veriyoruz. Bunlara zaten uyuyorduk, ama ilkeleri aşağıya yazıyoruz ve bundan sonra da uyacağımıza söz veriyoruz.

Aşağıdaki ilkelere uymayı okuyucumuza taahhüt ederiz:

Gazetecinin Temel Görevleri Ve İlkeleri


Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin öncülüğünde hazırlanan Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen “gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri”ne uyulursa; objektif gazetecilik de yapılmış olur, medya kaybettiği güvenine de kavuşur. İşte bu ilkeler:

Gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri:

Halkın gerçekleri ve doğruları bilme hakkı adına, gazeteci kendi açısından sonuçları ne olursa olsun gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.Gazeteci bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.Gazeteci, başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Irk, etnisite, cinsiyet, dil, milliyet, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerine ve inançlarına özen gösterir.Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanamaz.Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiçbir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal edemez.Gazeteci, basılmış, yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür. Gazeteci, cevap hakkına saygılı olmalıdır.Gazeteci, kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin, belgelerin kaynaklarını, kendileri izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi uyarınca, hiç bir şekilde açıklamaz.Gazeteci, intihal (aşırma), iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve mesnetsiz suçlamalardan kesinlikle uzak durur.Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını yahut yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet başkanından milletvekiline, iş adamından bürokratına kadar haber kaynağı olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarla iletişimini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.Gazeteci, gazetecilik mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz ve ilan-reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz.Gazeteci, ne konuda olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle mesleğini ve kendisini kullandırmaz, bunlara başvurmaz.Gazeteci, her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın-yayın organındaki yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine de en yüksek seviyede uymayı taahhüt eder ve ülkesindeki kanunlara saygılı olmakla birlikte, hükümet ve benzeri kurumların müdahalelerine kapalıdır. Mesleki olarak sadece meslektaşlarının ve kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlarını dikkate alır. Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası politikalar konularında bazı önyargılara değil, halkın haber alma hakkına öncelik verir. Onu meslek ahlakı, gazeteciliğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.

Sevgili Okurlar;

Yukarıda güzel bir şablon var. Bu şablonla çevrenizde ne kadar gazeteci, ne kadar medya teröristi olduğunu kolayca bulursunuz.

Hoş siz zaten biliyorsunuz.

Yine de yukarıdaki ilkeleri dikkatle okuyunuz, bu ilkelere uymayanları uyarınız ve  uyana kadar bunların sizlere sunduğu ucubeleri okumayınız.

Toplumun refah ve saadeti, çocukların ve biz gençlerin geleceği için pislikleri temizlemenin yolu budur.

DenizHaber.Com

Bu haber 5627 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum