Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

GEMİMO, "Temel Bilirkişi Eğitimi" düzenliyor

Eğitim Tarihi:11-12 -18-19 Kasım 2017 olarak belirlendi.

GEMİMO, "Temel Bilirkişi Eğitimi" düzenliyor

Eğitim Tarihi:11-12 -18-19 Kasım 2017 olarak belirlendi.

GEMİMO, "Temel Bilirkişi Eğitimi" düzenliyor
25 Ekim 2017 - 17:30

TC Adalet Bakanlığı, Bilirkişilik Kanunu kapsamında "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında eğitim, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içermektedir. .

GEMİMO tarafından yapılan duyuruda "Kesin kayıt yaptırmak isteyen üyelerimiz ve üye dışındaki kişilerin bilgi@gemimo.org adresine ön bilgi vermeleri önemle rica olunur." denildi. 

GEMİMO duyurusunda "Açılacak gruplarda kontenjan sınırı bulunmaktadır · Kesin kayıt için TMMOB GEMİMO ofisine gerekli evraklarla gelmek gerekmektedir · Online kayıt yapılmamaktadır" bilgilerine yer verildi. 

Program Önkoşulu 

İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilir. 

Program Süresi 

Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu genelge gereği, bilirkişilik yapacak kişilerin «Bilirkişilik Temel Eğitimi» alması şartı mevcuttur. Konu eğitim 24 saat olup, 18 saati teorik, 6 saati pratik eğitim olarak planlanmıştır. 

Çeşitli üniversitelerin kadrosunda görev alan ve akademik kariyer sahibi konusunda uzman eğitimciler tarafından verilecek eğitimin kapsamı : 

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar. 

Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir. 

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler 

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu  Diplomanın aslı ve fotokopisi  Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi  2 adet vesikalık fotoğraf  Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında makbuz karşılığı da yapılabilir) 

GEMİMO duyurusunda, "Yoğunluk nedeniyle evrakları tamamlanmış şekilde getirmeniz önemle rica olunur. TMMOB GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI Caferağa Mah. Damga Sk. İffet Gülhan İş Merk. No: 9 D: 7 Kadıköy/İST Tel: 0 216 348 81 44 / 0 216 450 17 98 Faks: 0 216 348 81 06 E-mail: bilgi@gemimo.org" denildi.

GEMİMO'nun bilirkişi eğitimi, üye ve üye dışına açık. Ancak üyelere indiriml,i fiyat uygulanıyor. 

Eğitim ücreti üye için : 600.00 TL

TMMOB GEMİMO’ya Üye olmayan katılımcılar için: 750.00 TL 

Banka Hesap Numarası 

Türkiye İş Bankası Rıhtım Kadıköy Şb 

1025 – 4357272 

TR71 0006 4000 0011 0254 3572 72 

Eğitim yeri ve Adresi : TMMOB GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI 

Gündüz AYBAY Denizcilik Merkezi ,Albay Faik Sözdener Cd.Caferağa Mah.Damga Sk.9/7 Kat:3 Kadıköy – İstanbul 

Eğitim Tarihi:11-12 -18-19 Kasım 2017 

Katılım Belgelerinin Dağıtımı 

1·) Belgeler, Kadıköy’de bulunan TMMOB GEMİMO ofisimizde ilgili eğitimin bitiş tarihini takip eden dördüncü iş gününde katılımcıların bizzat kendilerine imza karşılığı dağıtılacaktır. 

2·) Belgelerini kendileri almaya gelemeyecek katılımcıların belgelerini alabilmeleri için noterden üçüncü kişiler adına vekaletname düzenlemeleri gerekmektedir. 

3·) Ancak birinci dereceden akrabalar (anne, baba, eş, kardeş ya da çocuk) katılımcının düzenleyeceği vekaletname dilekçesine ekleyeceği nüfus cüzdanı fotokopisi ile katılımcıların belgelerini alabilir.

Bu haber 2394 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum