Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Deniz Emniyet Derneği Sektörümüze Önemli Hizmetlerde Bulunacak!

IMEAK DTO Kasım olağan toplantısında Deniz Emniyet Derneği ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Harun Şişmanyazıcı, 17 Ekim 2018'de kurularak sektörün hizmetine giren Deniz Emniyet Derneği hakkında tüm merak edilenleri ayrıntılarıyla aktardı.

Deniz Emniyet Derneği Sektörümüze Önemli Hizmetlerde Bulunacak!
08 Kasım 2019 - 09:18

IMEAK DTO Kasım olağan meclis toplantısında 'DENİZ EMNİYET DERNEĞİ' ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Harun Şişmanyazıcı, Türkiye'nin sadece denizleriyle değil aynı zamanda barajları, gölleri ve taşımacılık yapılan akarsuları ile de ele alınması gereken çok özel bir yer olduğunu söyledi.

MİLYONUN ÜSTÜNDE MAL ELLEÇLENİYOR

Şişmanyazıcı gerçekleştirdiği sunumunda şu bilgilere yer verdi: "180 tane liman ve iskele tesisine her gün yüzlerce gemi yanaşmakta ve kalkmakta, yılda 450 milyon tonun üstünde mal eleçlenmektedir. Bu yoğun trafik önemli bir turizm ülkesi olarak bir çok yöresi doğa harikası ve tarihi zenginlik kaynağı olan ülkemiz için önemli bir çevresel tehdit yaratmaktadır. Doğal olarak bu tehditlerin gerçekleşmesi , başka deyişle tarih ve doğa mirasının yok olması aynı zamanda ciddi ekonomik kayıplara yol açacaktır. Diğer taraftan denizlerin emniyeti bizatihi denizde can ve mal emniyeti bakımından geminin kendisi ve içindekiler için de önem taşımaktadır. Ancak ulusal ve uluslararası ölçekte alınan tüm tedbirlere, tüm teknolojik gelişmelere rağmen kazalar önlenememekte, teknoloji yoğun gemilerde ilk 5 yılda kümelenmek üzere devam etmektedir.

DENİZ EMNİYETİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN DERNEĞİMİZİN KURULMASI KAÇINILMAZ OLMUŞTUR

Bu nedenle ülkemizin ve sektörümüzün ali menfaatleri için deniz emniyetine katkı sağlamak ve mevcut durumu geliştirme ve iyileştirmede idareye (kamu otoritesine) ve diğer paydaşlara yardımcı olmak için bir sivil insiyatif olarak bu konuda uzman kişilerden oluşan bir ‘’Deniz Emniyeti Derneğinin’’ kurulması kaçınılmaz olmuştur.

Derneğin Kurucu Üyeleri Kimlerdir?

Kurucu üyeler deniz emniyetinin hemen hemen tüm veçheleri ile ilgili olarak bilgi ve tecrübeye sahip ve derneğin amaçlarını gerçekleştirebilecek yetideki aşağıda zikredilen kişilerdir. Salih Zeki Çakır, Harun Şişmanyazıcı, Levent Akson, Mustafa Can, Bülent Dandin, Cahit İstikbal, Nuri Mert Can, Fulya Tekin İstikbal.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdareciler

Cahit İstikbal (Başkan), Harun Şişmanyazıcı (Başkan Yardımcısı), Nermin İstikbal Ocaklı (Genel Sekreter), Fulya Tekin İstikbal (Mali Sekreter), Mustafa Can (Üye), Bülent Dandin (Üye), Prof Dr. Nuray Erkan (Üye)

ÜYELERİMİZ SEKTÖRE HAKİM KİŞİLERDEN OLUŞUYOR

Derneğin üyeleri, şimdilik bilinçli bir şekilde sayıları az tutulan, mesleklerinde kendilerini kanıtlamış ve başarılı olarak tebarüz etmiş, sektörün içinden ve bu konulara hakim kişilerden oluşmaktadır. Önümüzdeki günler içinde deniz emniyeti konusunda yardımcı olabilecek kişilere de üye olmaları ve bizimle beraber çalışmaları için davet çıkarılacaktır. Kuru bir üyelikten ziyade çalışacak, faaliyet gösterecek üyeler ile yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı konusunda da bilgi veren Harun Şişmanyazıcı, sunumunda şu bilgilere yer verdi:

1-) Ülkemizin deniz, kıyı, boğaz ve iç sularında alınan seyrüsefer dahil denizcilik ile ilgili tüm emniyet tedbirlerinin ve sözü edilen alanlarda meydana gelen kaza ve olayların değerlendirilmesi,

2-) Vukubulan olay ve kazaların çevreye olan etkilerinin ve ekonomik sonuçlarının değerlendirilmesi,

3-) Madde 1 de belirtilen alanların korunmasına yönelik gerek ulusal ve uluslararası mevzuat , gerekse bu mevzuatlarda yer almamış deniz emniyetine yönelik yeni bulgu ve uygulamalarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak.

4-) Olaylar ve kazaların ön alıcı bir yaklaşımla ve emniyet kültürüne öncelik vererek önlenmesi , meydana gelen kazaların da tekrar etmemesi için alınacak tedbirler hususunda araştırma yapmak, bu konuda sektör paydaşlarını ve çalışanlarını bir araya getirerek yeni yaklaşımlar geliştirmek.

5-) Sektör çalışanlarının iş yerinde (alanında) yaralanmaları, hastalanmaları, meslek yorgunluğu ve benzeri sorunları önlemek ve azaltmak için yardım ve destekleyici faaliyetlerin düzenlenmesi.

 6-) Denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını etkileyen deniz emniyeti konularında yapılması düşünülen yasal düzenlemeleri izlemek ,gerektiğinde inisiyatif alıp bu konuda çalıştaylar, konferanslar düzenlemek ve henüz yasal düzenlemesi yapılmamış konularda mevzuat hazırlanması için ilgili kamu kurum ve otoritelerine önerilerde bulunmak ve iş birliği sağlamak.

 7-) Kamuoyunu aydınlatıcı görev yapan yazılı ve görsel medya organlarında deniz emniyetini ilgilendiren konularda görüş bildirmek, toplum üzerinde deniz emniyeti konularında farkındalık yaratmak.

BUGÜNE KADAR NE YAPTIK?

-14 Ekim 2018: Vitaspirit Kazası Basın Açıklaması, bu derneğimizin ilk basın açıklaması olup, basın bu açıklamamıza büyük ilgi göstermiş, derneğimizin bu konuda bir boşluğu doldurduğu konusunda bizi ikna etmiştir.

-14 Ekim 2018: Vitaspirit Kazası ve Deniz Emniyet Derneğinden Boğaz’a Çözüm Önerisi: “Yüzer-Gezer Römorkörler”

-Aralık 2018: Dernek Başkanımız, IMO Deniz Emniyeti Komitesinin İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prenses Anne’in de katılım gösterdiği 100. Dönem Özel Toplantısına Türkiye Delegasyonu içerisinde katılarak toplantılara katkıda bulunmuştur. Bu toplantılarda Türk Loydu da GBS (Goal Based Standards) onayı alarak bu onayı alan IACS üyesi olmayan ilk ve tek ülke olma onurunu yaşamıştır,

-13 Nisan 2019: Tuzla'da bulunan Kuzey Star Tersanesinde yaşanan kazanın ardından Deniz Emniyet Derneği adına basın açıklaması yapılmıştır.

-19 Mayıs 2019: Hurda gemilerin sakıncalarına dikkat çekilen basın açıklaması

-9 Ekim 2019: Derneğimiz ayrıca Piri Reis Üniversitesinde düzenlenen Açık Deniz Staj Forumuna davet edilerek Başkanımız Cahit İstikbal burada derneğimizin görüşlerini açıklamıştır.

-14-16 Ekim 2019: Dernek Başkanımız İzmir Büyük Efes Otelinde düzenlenen “Black Sea Downstream Forum” a davetli konuşmacı olarak katılmış ve burada Türk Boğazları geçiş emniyeti hususunda sunum gerçekleştirmiştir.

AHMET DOĞAN-KAPTANHABER

Bu haber 701 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum