Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Başbakan İmzaladı, Tüm Kurumlara Gönderildi!

Başbakanlık Genelgesi ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini hayata geçirmek üzere yürütülecek çalışmalardan birinci derecede sorumlu olacak Proje Yönlendirme Kurulu oluşturuldu.

Başbakan İmzaladı, Tüm Kurumlara Gönderildi!

Başbakanlık Genelgesi ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini hayata geçirmek üzere yürütülecek çalışmalardan birinci derecede sorumlu olacak Proje Yönlendirme Kurulu oluşturuldu.

Başbakan İmzaladı, Tüm Kurumlara Gönderildi!
16 Mayıs 2017 - 08:24

Başbakanlık Genelgesi ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim  Bilişim Sistemini hayata geçirmek üzere yürütülecek çalışmalardan birinci  derecede sorumlu olacak Proje Yönlendirme Kurulu oluşturuldu.  Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan  genelgede, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem  Planı'ndaki (2017-2020) eylemlerin önemine işaret edildi. Genelgede, idarelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirirken  ortaya koydukları perspektifin kamu mali yönetiminin bütününü kavramak yerine  kurumsal düzeyde kalmasından dolayı "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim  Sistemi" oluşturulmasına karar verildiği belirtildi.

Geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet vermesi beklenen sistemin,  yenilikçi bir anlayışla ve tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek ortak  bir çalışma alanı olarak tasarlanması gerektiği vurgulanan genelgede, "Bu durum,  mali yönetim sistemimizde planlama, bütçeleme, uygulama, izleme, raporlama,  değerlendirme ve denetim döngüsü arasında gerçekleşen süreçlerle ilgili ve  sorumlu tüm paydaşların birlikte çalışması zorunluluğunu da beraberinde  getirmektedir." ifadelerine yer verildi.

PROJE YÖNLENDİRME KURULU OLUŞTURULDU   

 Genelgeye göre, Politika Belgesi ve Eylem Planındaki eylemlerden  birinci derecede sorumlu olmak üzere Proje Yönlendirme Kurulu oluşturuldu. Maliye  Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında görev yapacak Kurulda, Çalışma ve Sosyal  Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kalkınma, Ulaştırma Denizcilik ve  Haberleşme bakanlıklarının müsteşarları yer alacak. Kurulda ayrıca, Hazine  Müsteşarı ile Gelir İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu  başkanları bulunacak. Kurulun çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı  zamanları Kurul tarafından belirlenecek. Sekretarya hizmetleri Maliye Bakanlığı  tarafından yürütülecek olan Kurul, Politika Belgesi ve Eylem Planında gerekli her  türlü değişikliği yapmaya yetkili kılındı. Kurul, çalışmalarını paydaş idarelerin temsil edildiği Proje Yürütme  Ofisi ve oluşturulacak çalışma grupları aracılığıyla gerçekleştirecek. İhtiyaç  duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları ve  özel sektör temsilcileri çalışma gruplarına dahil edilebilecek.

 Sistemin hayata geçirilmesi için yürütülecek çalışmalara her türlü  destek ve yardımın verileceği belirtilen Başbakanlık Genelgesi'nde şöyle denildi: "Kamu mali yönetimimize ilişkin temel birlikte çalışabilirlik  standartlarının belirlenmesi, e-Belge, e-Fatura ve e-Tedarik gibi modern  uygulamalara geçilmesi suretiyle kaynak tasarrufu sağlamanın yanı sıra karar  verme süreçlerini destekleyecek, mali saydamlık ve hesap verebilirliği  güçlendirecek Bütünleşik Mali Yönetim Bilişim Sisteminin hayata geçirilmesi için  yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, bütün kamu  kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır."

Bu haber 4749 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum